کریم خان
هتل کریم خان
 
درجه هتل هتل کریم خان
نوع سرویس BB
موقعيت
تلفن 05131088
فكس 02189771088
ترانسفر ندارد
گالری
هتل کریم خان شیراز دوتخته دبل
هتل کریم خان شیراز نمای بیرونی
هتل کریم خان شیراز پذیرش
هتل کریم خان شیراز لابی
هتل کریم خان شیراز سفره خانه سنتی
هتل کریم خان شیراز دوتخته توئین
هتل کریم خان شیراز اتاق سه تخته
هتل کریم خان شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل کریم خان شیراز نمای بیرونی
هتل کریم خان شیراز دوتخته دبل
هتل کریم خان شیراز پذیرش
هتل کریم خان شیراز لابی
هتل کریم خان شیراز سفره خانه سنتی
هتل کریم خان شیراز دوتخته توئین
هتل کریم خان شیراز اتاق سه تخته
هتل کریم خان شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل کریم خان شیراز پذیرش
هتل کریم خان شیراز دوتخته دبل
هتل کریم خان شیراز نمای بیرونی
هتل کریم خان شیراز لابی
هتل کریم خان شیراز سفره خانه سنتی
هتل کریم خان شیراز دوتخته توئین
هتل کریم خان شیراز اتاق سه تخته
هتل کریم خان شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل کریم خان شیراز لابی
هتل کریم خان شیراز دوتخته دبل
هتل کریم خان شیراز نمای بیرونی
هتل کریم خان شیراز پذیرش
هتل کریم خان شیراز سفره خانه سنتی
هتل کریم خان شیراز دوتخته توئین
هتل کریم خان شیراز اتاق سه تخته
هتل کریم خان شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل کریم خان شیراز سفره خانه سنتی
هتل کریم خان شیراز دوتخته دبل
هتل کریم خان شیراز نمای بیرونی
هتل کریم خان شیراز پذیرش
هتل کریم خان شیراز لابی
هتل کریم خان شیراز دوتخته توئین
هتل کریم خان شیراز اتاق سه تخته
هتل کریم خان شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل کریم خان شیراز دوتخته توئین
هتل کریم خان شیراز دوتخته دبل
هتل کریم خان شیراز نمای بیرونی
هتل کریم خان شیراز پذیرش
هتل کریم خان شیراز لابی
هتل کریم خان شیراز سفره خانه سنتی
هتل کریم خان شیراز اتاق سه تخته
هتل کریم خان شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل کریم خان شیراز اتاق سه تخته
هتل کریم خان شیراز دوتخته دبل
هتل کریم خان شیراز نمای بیرونی
هتل کریم خان شیراز پذیرش
هتل کریم خان شیراز لابی
هتل کریم خان شیراز سفره خانه سنتی
هتل کریم خان شیراز دوتخته توئین
هتل کریم خان شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل کریم خان شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل کریم خان شیراز دوتخته دبل
هتل کریم خان شیراز نمای بیرونی
هتل کریم خان شیراز پذیرش
هتل کریم خان شیراز لابی
هتل کریم خان شیراز سفره خانه سنتی
هتل کریم خان شیراز دوتخته توئین
هتل کریم خان شیراز اتاق سه تخته
توضیحات

آسانسور- روم سرویس 24ساعته - اینترنت پرسرعت ونامحدود درلابی - چایخانه سنتی - کافی شاپ - جعبه کمک های اولیه - استخر.سوناوجکوزی رایگان - ماساژ غیر رایگان - سالن بدن سازی رایگان - رستوران ایرانی - تاکسی سرویس - اتاق چمدان - 

درخواست رزرو

*
*
*
*