هتل بین المللی
هتل هتل بین المللی
 
درجه هتل هتل هتل بین المللی
نوع سرویس BB
تعداد اتاق 130
تلفن 05131088
فكس 02189771088
ترانسفر ندارد
گالری
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها2
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل بین المللی تبریز نمای بیرونی
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل
هتل بین المللی تبریز فضای بیرونی هتل 2
هتل بین المللی تبریز لابی
هتل بین المللی تبریز لابی 2
هتل بین المللی تبریز رستوران
هتل بین المللی تبریز کافی شاپ
هتل بین المللی تبریز اتاق دوتخته دابل
هتل بین المللی تبریز فضای داخلی اتاق ها
توضیحات

سالن کنفرانس-نمازخانه-آسانسور-سالن اجتماعات- پارکینگ روباز- رستوران ایرانی- تاکسی سرویس- خدمات خانه داری - خدمات بیدارباش - روم سرویس - فضای بازی کودکان رایگان-تالار پذیرائی- اتاق چمدان - خدمات باربری - اینترنت رایگان ونامحدود در لابی

درخواست رزرو

*
*
*
*