هتل باباطاهر
هتل هتل باباطاهر
 
درجه هتل هتل هتل باباطاهر
نوع سرویس BB
تلفن 05131088
فكس 02189771088
ترانسفر ندارد
گالری
هتل باباطاهر همدان اتاق چهارتخته 1
هتل باباطاهر همدان چهارتخته2
هتل باباطاهر همدان استخر1
هتل باباطاهر همدان استخر2
هتل باباطاهر همدان لابی1
هتل باباطاهرهمدان لابی2
هتل باباطاهر همدان تالار پذیرائی
هتل باباطاهر همدان سالن کنفرانس
هتل باباطاهرهمدان سالن ورزشی
هتل باباطاهر همدان سرویس بهداشتی
هتل باباطاهر همدان چهارتخته2
هتل باباطاهر همدان اتاق چهارتخته 1
هتل باباطاهر همدان استخر1
هتل باباطاهر همدان استخر2
هتل باباطاهر همدان لابی1
هتل باباطاهرهمدان لابی2
هتل باباطاهر همدان تالار پذیرائی
هتل باباطاهر همدان سالن کنفرانس
هتل باباطاهرهمدان سالن ورزشی
هتل باباطاهر همدان سرویس بهداشتی
هتل باباطاهر همدان استخر1
هتل باباطاهر همدان اتاق چهارتخته 1
هتل باباطاهر همدان چهارتخته2
هتل باباطاهر همدان استخر2
هتل باباطاهر همدان لابی1
هتل باباطاهرهمدان لابی2
هتل باباطاهر همدان تالار پذیرائی
هتل باباطاهر همدان سالن کنفرانس
هتل باباطاهرهمدان سالن ورزشی
هتل باباطاهر همدان سرویس بهداشتی
هتل باباطاهر همدان استخر2
هتل باباطاهر همدان اتاق چهارتخته 1
هتل باباطاهر همدان چهارتخته2
هتل باباطاهر همدان استخر1
هتل باباطاهر همدان لابی1
هتل باباطاهرهمدان لابی2
هتل باباطاهر همدان تالار پذیرائی
هتل باباطاهر همدان سالن کنفرانس
هتل باباطاهرهمدان سالن ورزشی
هتل باباطاهر همدان سرویس بهداشتی
هتل باباطاهر همدان لابی1
هتل باباطاهر همدان اتاق چهارتخته 1
هتل باباطاهر همدان چهارتخته2
هتل باباطاهر همدان استخر1
هتل باباطاهر همدان استخر2
هتل باباطاهرهمدان لابی2
هتل باباطاهر همدان تالار پذیرائی
هتل باباطاهر همدان سالن کنفرانس
هتل باباطاهرهمدان سالن ورزشی
هتل باباطاهر همدان سرویس بهداشتی
هتل باباطاهرهمدان لابی2
هتل باباطاهر همدان اتاق چهارتخته 1
هتل باباطاهر همدان چهارتخته2
هتل باباطاهر همدان استخر1
هتل باباطاهر همدان استخر2
هتل باباطاهر همدان لابی1
هتل باباطاهر همدان تالار پذیرائی
هتل باباطاهر همدان سالن کنفرانس
هتل باباطاهرهمدان سالن ورزشی
هتل باباطاهر همدان سرویس بهداشتی
هتل باباطاهر همدان تالار پذیرائی
هتل باباطاهر همدان اتاق چهارتخته 1
هتل باباطاهر همدان چهارتخته2
هتل باباطاهر همدان استخر1
هتل باباطاهر همدان استخر2
هتل باباطاهر همدان لابی1
هتل باباطاهرهمدان لابی2
هتل باباطاهر همدان سالن کنفرانس
هتل باباطاهرهمدان سالن ورزشی
هتل باباطاهر همدان سرویس بهداشتی
هتل باباطاهر همدان سالن کنفرانس
هتل باباطاهر همدان اتاق چهارتخته 1
هتل باباطاهر همدان چهارتخته2
هتل باباطاهر همدان استخر1
هتل باباطاهر همدان استخر2
هتل باباطاهر همدان لابی1
هتل باباطاهرهمدان لابی2
هتل باباطاهر همدان تالار پذیرائی
هتل باباطاهرهمدان سالن ورزشی
هتل باباطاهر همدان سرویس بهداشتی
هتل باباطاهرهمدان سالن ورزشی
هتل باباطاهر همدان اتاق چهارتخته 1
هتل باباطاهر همدان چهارتخته2
هتل باباطاهر همدان استخر1
هتل باباطاهر همدان استخر2
هتل باباطاهر همدان لابی1
هتل باباطاهرهمدان لابی2
هتل باباطاهر همدان تالار پذیرائی
هتل باباطاهر همدان سالن کنفرانس
هتل باباطاهر همدان سرویس بهداشتی
هتل باباطاهر همدان سرویس بهداشتی
هتل باباطاهر همدان اتاق چهارتخته 1
هتل باباطاهر همدان چهارتخته2
هتل باباطاهر همدان استخر1
هتل باباطاهر همدان استخر2
هتل باباطاهر همدان لابی1
هتل باباطاهرهمدان لابی2
هتل باباطاهر همدان تالار پذیرائی
هتل باباطاهر همدان سالن کنفرانس
هتل باباطاهرهمدان سالن ورزشی
توضیحات

سالن همایش - سالن آمفی تئاتر - سالن کنفرانس - رستوران ایرانی - فرنگی - ایتالیائی - استخر - سونا - جکوزی - اسپا - ماساژ غیررایگان - کافی شاپ 24ساعته - آرایشگاه مردانه - تالار پذیرائی - اتاق چمدان - فضای سبز - کافی شاپ فضای باز - حمام سنتی - سالن ورزشی - سالن بیلیارد غیر رایگان 

درخواست رزرو

*
*
*
*