هتل ساحل
هتل هتل ساحل
 
درجه هتل هتل هتل ساحل
نوع سرویس BB
تلفن 05131088
فكس 02189771088
ترانسفر ندارد
گالری
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی1
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی2
هتل ساحل ارومیه کافی شاپ
هتل ساحل ارومیه رستوران
هتل ساحل ارومیه پذیرش
هتل ساحل ارومیه لابی
هتل سالحل ارومیه فضای داخلی اتاق ها
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته توئین
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته دابل
هتل ساحل ارومیه اتاق سه تخته
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی2
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی1
هتل ساحل ارومیه کافی شاپ
هتل ساحل ارومیه رستوران
هتل ساحل ارومیه پذیرش
هتل ساحل ارومیه لابی
هتل سالحل ارومیه فضای داخلی اتاق ها
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته توئین
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته دابل
هتل ساحل ارومیه اتاق سه تخته
هتل ساحل ارومیه کافی شاپ
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی1
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی2
هتل ساحل ارومیه رستوران
هتل ساحل ارومیه پذیرش
هتل ساحل ارومیه لابی
هتل سالحل ارومیه فضای داخلی اتاق ها
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته توئین
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته دابل
هتل ساحل ارومیه اتاق سه تخته
هتل ساحل ارومیه رستوران
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی1
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی2
هتل ساحل ارومیه کافی شاپ
هتل ساحل ارومیه پذیرش
هتل ساحل ارومیه لابی
هتل سالحل ارومیه فضای داخلی اتاق ها
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته توئین
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته دابل
هتل ساحل ارومیه اتاق سه تخته
هتل ساحل ارومیه پذیرش
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی1
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی2
هتل ساحل ارومیه کافی شاپ
هتل ساحل ارومیه رستوران
هتل ساحل ارومیه لابی
هتل سالحل ارومیه فضای داخلی اتاق ها
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته توئین
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته دابل
هتل ساحل ارومیه اتاق سه تخته
هتل ساحل ارومیه لابی
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی1
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی2
هتل ساحل ارومیه کافی شاپ
هتل ساحل ارومیه رستوران
هتل ساحل ارومیه پذیرش
هتل سالحل ارومیه فضای داخلی اتاق ها
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته توئین
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته دابل
هتل ساحل ارومیه اتاق سه تخته
هتل سالحل ارومیه فضای داخلی اتاق ها
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی1
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی2
هتل ساحل ارومیه کافی شاپ
هتل ساحل ارومیه رستوران
هتل ساحل ارومیه پذیرش
هتل ساحل ارومیه لابی
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته توئین
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته دابل
هتل ساحل ارومیه اتاق سه تخته
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته توئین
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی1
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی2
هتل ساحل ارومیه کافی شاپ
هتل ساحل ارومیه رستوران
هتل ساحل ارومیه پذیرش
هتل ساحل ارومیه لابی
هتل سالحل ارومیه فضای داخلی اتاق ها
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته دابل
هتل ساحل ارومیه اتاق سه تخته
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته دابل
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی1
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی2
هتل ساحل ارومیه کافی شاپ
هتل ساحل ارومیه رستوران
هتل ساحل ارومیه پذیرش
هتل ساحل ارومیه لابی
هتل سالحل ارومیه فضای داخلی اتاق ها
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته توئین
هتل ساحل ارومیه اتاق سه تخته
هتل ساحل ارومیه اتاق سه تخته
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی1
هتل ساحل ارومیه نمای بیرونی2
هتل ساحل ارومیه کافی شاپ
هتل ساحل ارومیه رستوران
هتل ساحل ارومیه پذیرش
هتل ساحل ارومیه لابی
هتل سالحل ارومیه فضای داخلی اتاق ها
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته توئین
هتل ساحل ارومیه اتاق دوتخته دابل
توضیحات

سالن کنفرانس - آسانسور - نمازخانه - استخر - سونا- جکوزی - سالن بدن سازی -ماساژ غیررایگان -صندوق امانات - رستوران ایرانی - اتاق چمدان - اعلام حریق

درخواست رزرو

*
*
*
*