هتل زهره
هتل هتل زهره
 
درجه هتل هتل هتل زهره
نوع سرویس BB
تعداد اتاق 51
تلفن 05131088
فكس 02189771088
ترانسفر ندارد
گالری
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی2
هتل زهره لابی3
هتل زهره پذیرش
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی2
هتل زهره لابی3
هتل زهره پذیرش
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی2
هتل زهره لابی3
هتل زهره پذیرش
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی2
هتل زهره لابی3
هتل زهره پذیرش
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره لابی1
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی2
هتل زهره لابی3
هتل زهره پذیرش
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره لابی2
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی3
هتل زهره پذیرش
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره لابی3
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی2
هتل زهره پذیرش
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره پذیرش
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی2
هتل زهره لابی3
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی2
هتل زهره لابی3
هتل زهره پذیرش
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی2
هتل زهره لابی3
هتل زهره پذیرش
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره رستوران ایرانا
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی2
هتل زهره لابی3
هتل زهره پذیرش
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره فضای داخلی سوئیت ها
هتل زهره دوتخته دابل
هتل زهره دوتخته توئین
هتل زهره دوتخته دابل عروس وداماد
هتل زهره دوتخته دابلvip
هتل زهره لابی1
هتل زهره لابی2
هتل زهره لابی3
هتل زهره پذیرش
هتل زهره کافی شاپ
هتل زهره رستوران ونوس
هتل زهره رستوران ایرانا
توضیحات

سالن کنفرانس - تالار پذیرائی - رستوران ایرانی - چایخانه سنتی - سفره خانه - اتاق چمدان - روم سرویس 24ساعته - کرایه اتومیبیل (بدون راننده) 

 
امكانات اتاقها

روم سرویس - چای ساز - آشپزخانه - صبحانه - پاورسوئیچ - سیستم اطفاء حریق در اتاق - مینی بار با هزینه - صندوق امانات داخل اتاق - اینترنت در اتاق

درخواست رزرو

*
*
*
*